Category: Noticias

Consular services during August / Servicios consulares durante Agosto

NOTICE: For consular services during the month of August 2019, please contact the Honorary Consulate in Montreal at : [email protected], telephone: 514-421-0033 (french); 514-609-1514 ( English). Thank you. AVISO: Para servicios consulares durante el mes de Agosto 2019, por favor contactar al Consulado Honorario de Bolivia en Montreal: [email protected], teléfono 514-421-0033; 514 609 1514. Gracias.